Økonomi og næringsliv i Frankrike

Wirtschaft und recht

Frankrike er den tredje største økonomien i Europa, og blir kun forbigått av Tyskland og Storbritannia. Følgelig har den økonomiske situasjonen i Frankrike vært både forholdsvis stabil og god de siste tiårene, men det skjer stadige forandringer i både næringsliv og økonomi i Frankrike. I moderne tid har blant annet det som var tidligere statlige organer eller statseide selskaper blitt privatisert, noe som er en trend som vil fortsette også i årene fremover. Det vil påvirke økonomien og næringslivet i Frankrike i stor grad, men trolig i den positive retningen.

Frankrikes økonomi i dag

Som den tredje største økonomien i Europa, og som den femte største i verden, så har Frankrike absolutt en god økonomi per i dag. Økonomien i Frankrike har utover 2000-tallet hatt en jevn årlig vekst, men de seneste årene har økonomien stagnert. Dette er noe man ser i store deler av Europa, og nullveksten i Frankrike i 2014 har ført til bekymringer blant befolkningen. Uansett er det lite som minner om krisetilstander i Frankrike enda, og økonomien er (enn så lenge) god og stabil. Arbeidsledigheten i Frankrike er dog forholdsvis høy, omtrent åtte prosent, et tall den franske regjeringen stadig jobber for å få lavere.

Næringslivet i Frankrike

Frankrike er det største industrilandet i verden, og følgelig er eksport av industrivarer en av landets aller viktigste inntektskilder. Så mye som 70 prosent av Frankrikes inntekter kommer fra industribransjen, med svært mange ulike bransjer innenfor denne rammen. Jordbruk og fiske er også en viktig del av Frankrikes økonomi, der omtrent en fjerdedel av landets BNP (bruttonasjonalprodukt) kommer fra nettopp jordbruk. Faktisk så regnes Frankrike som det mest betydelige landet i Europa innenfor jordbruk, og eksporten av jordbruksvarer er svært stor. Det er spesielt vin, hvete og bygg som det eksporteres mye av i Frankrike.

Men det er altså industrien som er hovedårsaken til Frankrikes gode økonomi, og Frankrike er en del av G8-gruppen som en av verdens førende industriland. Innenfor industri regnes alt fra produksjon av biler, fly, jern- og stål, parfyme, porselen og lignende luksusvarer. Kull- og jernmalm har også vært en viktig inntektskilde for Frankrike, sammen med bilindustrien. Kort oppsummert har Frankrike et meget variert næringsliv som byr på gode muligheter for å tjene penger.

Turisme i Frankrike

Frankrike regnes nok ikke av nordmenn som den største turistdestinasjonen i verden, men turismen i Frankrike utgjør en betydelig del av økonomien. Faktisk så er Frankrike den mest besøkte turistdestinasjonen i verden! Det er naturligvis hovedstaden Paris som utgjør den største turistdestinasjonen, med over 45 millioner turister årlig. I tillegg er både den franske delen av Alpene og den franske rivieraen langs det varme Middelhavet hyppig besøkt av rike turister som legger igjen mye penger. Totalt besøkte over 85 millioner turister Frankrike i 2013, og de etterlot seg intet mindre enn 77,7 milliarder euro.

Turismen står altså for nesten 10 prosent av landets BNP, samtidig som den sikret over tre millioner arbeidsplasser. Det utgjør nesten 11 prosent av landets totale arbeidsplasser, slik at også turismen er en viktig del av økonomien og næringslivet i Frankrike.