Frankrikes historie

{d0cbfc31-5d3a-1d87-c900-2c0ee737de0f}

Frankrike er i dag en av stormaktene i Europa, og i verden for øvrig, ved at de blant annet er den femte største økonomien i hele verden – samtidig som det er verdens største industriland. Frankrike er en del av G8-stormaktene, og var involvert i grunnleggelsen av både FN og EU, samtidig som de også var med på å innføre euroen som valuta i store deler av Europa. Men det er ikke bare i moderne tid at Frankrike har skapt historie for fremtiden, også bak seg har Frankrike noen innholdsrike århundrer med historie.

Fra uro og elendighet til stormakt

Frankrike har en flere årtusener lang historie, og som de fleste andre steder i Europa (og verden for øvrig) er den preget av mye uro, sykdom, diktatorer, kriger og invasjoner. Det var først på 1600-tallet at Frankrike begynte å bli et noe stabilt land, med en endelig respekt for landets kongemakt og styre. Dette var riktignok ikke slutten på krigene, men med et stabilt kongedømme kunne Frankrike utnytte sine ressurser for å sikre seg enda større landområder og rikdom. Det gjorde at Frankrike på 1600-tallet vokste frem som en økonomisk stormakt, men måten de gjorde det på var ikke særlig populært i andre deler av Europa.

Veksten og oppgangstidene for Frankrike fortsatte utover 1700-tallet, og på slutten av dette århundret hadde den franske befolkningen økt til hele 25 millioner innbyggere. På dette tidspunktet var Frankrike dessuten det rikeste landet på kontinentet, i det som kalles for landets opplysningstid. Selv om det var et skikkelig klasseskille i befolkningen også på denne tiden, så var det stadig flere som krevde opplysninger og offentlig informasjon, samtidig som befolkningen ble smartere og stadig flere utdannet seg. Og bedre skulle det bli når den franske revolusjonen inntraff på slutten av 1700-tallet.

Den franske revolusjonen

Hinrichtung_Ludwig_des_XVIDen franske revolusjonen er såpass omfattende at den fortjener en egen artikkel, men vi skal prøve å oppsummere den i korte trekk her. For på slutten av 1700-tallet brøt det opp masseopprør i Paris, som blant annet førte til massive endringer i måten Frankrike ble drevet på. Klasseskillet skulle bort, og alle mennesker skulle ha de samme rettighetene. Dette var grunnlaget i den franske revolusjonen, som hadde svært mye å si for utviklingen av landet fremover – og som også hadde mye å si for hvordan øvrige land i Europa utviklet seg. Blant annet var den norske grunnloven i 1814 inspirert av den franske revolusjonen.

Det moderne Frankrike

Selv med sin lange og innholdsrike historie, med både revolusjoner og kriger som forandret landet, så er det i stor grad 1900-tallet alene som har formet dagens Frankrike. I dette århundret var landet svært delaktig i to verdenskriger, en avslutning av kolonitiden med nedleggelse av landets kolonier, en langvarig økonomisk krise etter mange års økonomisk vekst og hyppige endringer i alt fra økonomi til industri og politikk. I dag kan man nok si at Frankrike er en stabil stormakt, men veien dit har absolutt vært lang – og etterlatt seg mange interessante spor som man kan lese om i historiebøkene.